Wat brengt de toekomst

(1999 - 6 miljard mensen op de aarde)

Wat brengt de toekomst (1999 - 6 miljard mensen op de aarde)

De wereldbevolking groeit ieder jaar met zo’n 80 miljoen mensen. Dit is wel tegenstrijdig met de daling van de vruchtbaarheid op de wereld door het gebruik van anticonceptiemiddelen. Anticonceptiemiddelen is vervijfvoudigd in 1960 en waren er nog maar drie miljard mensen.

De vijf miljard werd al snel bereikt in het jaar 1987. Vandaag de dag leven er ongeveer 5,9 miljard mensen op de wereld. Wanneer de wereldbevolking in dit tempo blijft groeien dan bestaat het in 2025 uit acht miljard mensen. Deze stijging hangt samen met het groeiende aantal jongeren. Deze grote groep jongeren maken in ontwikkelingslanden 21 procent van de bevolking uit. Het zal je vast niet verbazen, want dit deel van de wereld neemt dan ook een groot percentage groei voor zijn rekening. Het aantal ouderen groeien ook. In het jaar 2025 wordt verwacht dat een kwart van de bevolking ouder dan 65 jaar is in de ontwikkelde wereld. Dit percentage wordt in Duitsland, Italië en Japan zelfs op 40 procent geschat.

De enorme afname van kindersterfte is de voornaamste oorzaak van deze groei. In de jaren vijftig van de vorige eeuw stierven er 133 op de 1000 kinderen. In de jaren 2005 tot aan 2010 bedroeg dit beduidend minder, namelijk 46 kinderen. Dit komt onder andere door de betere gezondheidszorg en voeding. De gemiddelde leeftijd op de wereld is gestegen. In 1950 bedroeg dit 48 jaar en is nu gestegen naar 68. Een andere oorzaak is dat vrouwen minder kinderen krijgen. In 1950 bedroeg de gemiddelde geboorte zes, terwijl dit nu 2,5 is.

De mondiale bevolkingsgroei bereikte in eind jaren 60 op een hoogtepunt. De bevolking groeide per jaar toen gemiddeld met 2%. Tegenwoordig groeit de bevolking nog maar 1% per jaar. De wereldbevolking neemt ondanks het percentage nog steeds toe met een enorm groot aantal. Jaarlijkse komen er nog steeds rond de 80 miljoen mensen bij. Dit aantal is gelijk aan de bevolking van bijvoorbeeld Ethiopië of Duitsland.

MEER ARTIKELEN

Opwarming van de aarde

Luchtvervuiling

Smelten van de ijskappen

Energiebeheer

RECENTE BERICHTEN