Smelten van de ijskappen

Smelten van de ijskappen

De stijgende zeespiegel is een zorgwekkend klimaatprobleem. De zeespiegel heeft te maken met de hoeveelheid water op de wereld, maar de temperatuur speelt ook een grote rol. De veranderende temperatuur op aarde heeft een negatieve invloed op de zeespiegel.

Door de klimaatverandering neemt niet alleen de temperatuur op de aarde toe, maar zal ook het zeewater opgewarmd worden. De zeespiegel stijgt ook wanneer water warmer wordt want het zet het uit. Door de veranderingen in het klimaat smelt er meer ijs. Wanneer dit ijs drijft dan stijgt de zeespiegel niet zo veel. Dit heeft hetzelfde effect als een ijsklontje in een glas water. Wanneer dat klontje smelt wordt het glas niet per se voller. Wanneer het ijs op het land smelt dan loopt dit de zee in. Het smelten van land komt voor bij gletsjers, in Groenland en op de zuidpool. Het waterniveau stijgt als gevolg van het smelten van ijs op land. Wanneer de mens de aarde opwarmt heeft dus gevolgen voor de zeespiegel.

Elk jaar wordt op 22 April de dag van de aarde gevierd, namelijk de bekende ‘Earth Day’. Deze dag stimuleert milieubewust gedrag en het beleid om onze invloed op de aarde te verminderen en de verandering van het klimaat tegen te gaan. De verandering van klimaat uiten zich door natuurrampen en de stijging van de zeespiegel. Het warmste jaar werd vastgelegd in 2015. In droge gebieden veroorzaakt de verandering lange en hevige droogtes. Stijgende temperaturen bereiken een recordaantal terwijl de hoeveelheid neerslag daalt. Wetenschappers stellen dat de verandering het gevolg is van de activiteiten van mensen.

 

Het ijs op de noordpool smelt en de zeespiegel stijgt nog harder wereldwijd. De dreiging van overstromingen en stormen bedreigen de gemeenschappen van kusten over de hele wereld. Deze verandering heeft ook invloed op dieren. Dieren leven in verkleinde leefgebieden door de verhoogde zeespiegels en er is minder voedsel en water beschikbaar.

MEER ARTIKELEN

Opwarming van de aarde

Luchtvervuiling

Energiebeheer

RECENTE BERICHTEN