Luchtvervuiling

Luchtvervuiling

Er sterven elk jaar 8,8 miljoen mensen in de wereld aan een vroegtijdige dood aan de gevolgen van het inademen van vervuilde lucht. Met deze aantallen is luchtvervuiling dodelijker dan roken, want aan de gevolgen van roken sterven er jaarlijks 7,2 miljoen mensen. Mensen leven gemiddeld drie jaar korter door de verhoging van de concentratie in giftige stoffen uit industriële vervuiling en uitlaatgassen. De gemiddelde levensverwachting wordt door roken verkort met ongeveer twee jaar. Roken is dus niet per se schadelijker dan luchtvervuiling.

Op de wereld zijn er grote onderlinge verschillen over de gemiddelde levensverwachting. In India en China is de sterfte hoog en hebben op het moment ook het hoogste sterfte aantal.
De cijfers zijn wel een gemiddelde levensverwachting. Dit betekent dat het dus niet gaat om alle mensen op de aarde, want individuele risico’s kunnen ook nog sterk van elkaar verschillen. Dit komt omdat niet iedereen op de wereldbol rookt.

Er is aangetoond dat luchtvervuiling wereldwijd meer doden veroorzaakt dan ondervoeding.
Over de wereldbevolking is het effect van luchtvervuiling niet gelijkmatig verdeeld. In Zuid- en Oost-Azië lopen er bijvoorbeeld meer mensen gezondheidsschade op omdat de luchtvervuiling daar dus extremer is. De sterfte in India en China zijn gemiddeld ruim drie keer zo hoog als in Europa. De laagste sterfte door luchtvervuiling heeft Australië.

In Nederland vervuilen auto’s bussen en scooters het milieu. Het is belangrijk dat de overheid meer ruimte geeft aan duurzame vervoermiddelen. Fietsen, wandelen en elektrische auto’s zijn voorbeelden van duurzaam vervoer. De Milieudefensie kan meer ruimte voor fietsen maken, want Nederland is bij uitstek echt een fietsland. Ons land telt zelfs meer fietsen dan inwoners. Als fietser sta je vaak lang te wachten op stoplichten die op rood staan voor auto’s, scooters en bussen. Ook wandelaars hebben weinig ruimte, omdat stoepen vaak vol geparkeerd staan met auto’s. Het creëren van meer ruimte voor fietsers en wandelaars heeft nog een ander voordeel, namelijk: het veilig buiten spelen door kinderen.

MEER ARTIKELEN

Opwarming van de aarde

Smelten van de ijskappen

Energiebeheer

RECENTE BERICHTEN